Avtomatik sulu yanğın söndürmə sistemləri suvarma kanalının növünə görə sprinkler və drençerli söndürmə sistemlərə bölünürlər.Bunlardan daha cox anbarlarda, kitabxanalarda, muzeylərdə və s. yerlərdə istifadə olunur.Avtomatik yanğın söndürmə sisteminin sulu söndürmə sistemlərindən əsas fərqi işlək vəziyyətdə olması müdətinin parametrləri və tozun bölünməsidir.