Video nəzarət sistemləri (CCTV İngilis dili terminalı - Qapalı Circuit TeleVision - Qapalı dövrə televiziya sistemləri) - mühüm yerlərdə video nəzarətin təşkil edilməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur. Son illərdə video nəzarət bir obyektin mürəkkəb təhlükəsizlik sisteminin ayrılmaz bir funksiyası halına gəldi, çünki müasir video nəzarət avadanlıqları yalnız videoyu izləmək və qeyd etməklə yanaşı həyəcan hadisələri baş verdikdə bütün təhlükəsizlik sisteminin reaksiyasını da proqramlaşdırmağa imkan verir.