İnsanın bütün hərəkatlarının qeydiyyatı oradakı xoşagəlməz vəziyyətlərdən və icazəsiz girişdən qaçmağa kömək edir. Nəzərə çata biləcək insanların dairəsini daraltmak üçün, binanın girişində və ya əraziyə (qapı, qapı və ya keçid məntəqələrində) xüsusi qurğular quraşdırılmalidır.
Access Control System (ACS), müəyyən bir sahəyə girişini məhdudlaşdırmaq və bütün gələn və gedən şəxsləri (və ya nəqliyyat vasitələrini) qeyd etmək üçün işçilər üçün proqram təhlükəsizliyinin bir hissəsidir.