Bina və qurğuların yanğından mühafizəsi dövlət quruculuğu qaydalarında və yanğın təhlükəsizliyi ilə bağlı digər normativ-hüquqi aktlarda əks olunmuş bütün tədbirlər kompleksinə əsaslanır. Binalarda və strukturlarda dərhal yanğın sisteminə diqqət yetirilir. Bu, bir boru sistemindən və yanğın söndürmə dəstlərinə su verən qurğulardan ibarət daxili yanğınsöndürmə boru kəməridır. Yanğınsöndürmə sisteminin özü, boru kəmərləri istisna olmaqla, evin istənilən nöqtəsində yanğın söndürmək üçün kifayət qədər su təyziqini təmin etmək üçün yanğınsöndürmə stansiyasını təmin edir.