Avtomatik yanğın söndürmə sistemlərinin (qurğuların) quraşdırılması məqsədi yanğın mənbələrini söndürmək və lokallaşdırmaq, habelə daşınar və taşınmaz əmlakı qurtarmaqdır. Yanğınlarla mübarizənin ən təsirli vasitəsi dəqiq həyəcan siqnalı sistemləri və əl söndürmə vasitələrindən fərqli olaraq yanğınların səmərəli və effektiv lokallaşdırılması üçün həyat və sağlamlıq üçün minimal riski olan bütün şərait yaratmaq üçün avtomatik yanğın söndürmə sistemidir.