Bu gün müxtəlif təhlükəsizlik kompleksləri xüsusi mülklərdə, ofislərdə, mağazalarda, banklarda, supermarketlərdə və böyük sənaye müəssisələrində quraşdırılır. Hər hansı bir obyektin etibarlı və effektiv qorunmasının təşkili üçün zəruri şərt təhlükəsizlik sistemlərinin dizaynıdır. Layihə üzrə işlərin peşəkarlara həvalə edilməsi tövsiyə olunur, çünki layihədə ən kiçik səhvlər bütün kompleksi ziyarətçilərə həssas edir və bununla da müəssisənin təhlükəsizlik səviyyəsini azaldır.