Yanğın söndürmə cihazı saxlanılan söndürmə vasitəsini azad edərək yanğın söndürmək üçün portativ cihazdır. Manuel yanğın söndürmə cihazı ümumiyyətlə bir boru olan qırmızı silindrik silindirdir. Yanğın söndürmə qurğusu istifadəyə verildikdə, yanğın söndürmə qabiliyyəti olan bir maddə yüksək təzyiq altında burundan çıxmağa başlayır. Belə bir maddə köpük, su, toz şəklində olan hər hansı bir kimyəvi birləşmə, həmçinin karbon dioksid, azot və digər kimyəvi cəhətdən atıl qazlar ola bilər. Azərbaycanda yanğın söndürmə qurğusu bütün sənaye obyektlərində yerləşdirilməlidir və bir çox ölkədə yol qaydaları hər bir avtomobildə yanğın söndürməsini tələb edir.