Ənənəvi olaraq bina mühəndisliyi avadanlığı hər biri ayrı-ayrı xidmət tələb edir və digərləri ilə əlaqəli olmayan bir sıra sistemlər təşkil edir. Ancaq bu gün xüsusilə mürəkkəb strukturu olan binalarda, mühəndislik sistemlərinin sayı onlarla ola bilər. Köhnəlmiş mexaniki üsullardan istifadə edərək effektiv şəkildə idarə edilməsi demək olar ki, qeyri-mümkün olmuşdur. Bina İdarəetmə Sistemindən olan BMS kısaltması ilə daha çox tanınan ASCS, avtomatlaşdırılmış bina idarəetmə sistemi ortaya çıxdı.