Qaz vasitesi ilə yanğin söndürmə - obyektdə atəş qaynağının qaynağını müəyyənləşdirmək, yanğın söndürmə qazını təmin etmək və yanğının xəbərdar edilməsi üçün şərait yaratmaq üçün nəzərdə tutulmuş bir sıra elementdir.
Qaz söndürməsinin əsas üstünlükləri onun istifadəsindən sonra korroziya olmaması və geniş temperaturda işləmə bacarığıdır.