Yanğın hidrantları yanğın hortumlarını, habelə yanğın lokallaşdırmaq və aradan qaldırmaq üçün istifadə olunan digər peşəkar avadanlıqlar vasitəsilə boru kəmərlərinə çıxış təmin edir. Poladdan və ya dəmirdən hazırlanan yanğın hidrantları yerdən asılı olaraq iki növə bölünür: torpaq və yeraltı. Təmiz hidrantların istismarı yalnız yanğınla mübarizə deyil, həm də ev təsərrüfatlarının ehtiyaclarının saxlanmasını əhatə edir. Bu avadanlıqın işlənməsi xüsusi trihedral açarı ilə tənzimlənir. Yeraltı yanğınsöndürmə hidrantları yanğından mühafizə olunan su təchizatı xətlərinin çəkilməsi prosesində qapaqları olan xüsusi hazırlanmış quyulara quraşdırılır